EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

ECS to nowoczesna instytucja kultury, która powstała po to, abyśmy nie zapomnieli o solidarności pisanej przez wielkie i małe „s”. Sercem budynku jest wystawa stała, która opowiada o polskiej drodze do wolności i zmianach, jakie pod jej wpływem dotknęły całą Europę Środkową i Wschodnią. Na co dzień odbywają się tu warsztaty edukacyjne i działania obywatelskie, debaty i konferencje, przeglądy filmowe i festiwale… 

KLUB B90

Ulica Elektryków, 80-980 Gdańsk

Wyjątkowe koncertowe miejsce na mapie Trójmiasta – industrialny magazyn, zlokalizowany w sercu gdańskiej stoczni, wszechstronna przestrzeń dla muzyki oraz działań artystycznych.

Gdański Teatr Szekspirowski

Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Gdański Teatr Szekspirowski powstał w miejscu, gdzie w XVII wieku funkcjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy publiczny teatr ówczesnej Rzeczypospolitej. Wyposażony w scenę typu elżbietańskiego i podobny do licznych teatrów angielskich epoki Elżbiety I, służył on zarówno do ćwiczeń i zawodów szermierczych, jak i do wystawiania przedstawień. Do gdańskiego teatru przyjeżdżali regularnie m.in. wędrowni aktorzy angielscy, by wystawiać w Gdańsku sztuki angielskich dramaturgów – a wśród nich Szekspira. Budynek obecnego teatru jest inspirowany XVII-wiecznym pierwowzorem, wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w 1635 roku Szkoły Fechtunku, która widnieje na rycinie Petera Willera.

Autorem projektu jest Włoch – Renato Rizzi, który drewniane wnętrze budynku umieścił w ciężkiej ceglanej bryle.