ODWAGA – była ideą przewodnią 11 już edycji festiwalu SOLIDARITY OF ARTS. Zaprosiliśmy do Gdańska artystów, którym przyświeca odwaga. A przejawia się nie tylko w poszukiwaniach twórczych, ale przede wszystkim w niezgodzie wobec zła i otwartym dialogu na temat niedostatków świata – ograniczeń praw człowieka, populizmu, nacjonalizmu, łamania zasad demokracji, czy bierności polityków wobec zmian klimatu.

Festiwal Solidarity of Arts – święto sztuki, ludzi i idei – jest próbą odczytania współczesnego świata z perspektywy sztuki. Projekt, choć w głównej mierze muzyczny, łączy różne gatunki sztuki i spotyka artystów z całego świata zaangażowanych na rzecz obrony uniwersalnych wartości. Od trzech lat Solidarity of Arts zwraca uwagę na te idee, które w danym roku jawią się jako szczególnie ważne.

SYMBOLICZNY BOHATER

Symbolicznym bohaterem edycji festiwalu 2019 był Oleg Sencow – ukraiński reżyser filmowy, pisarz, dokumentalista, uczestnik Euromajdanu, oskarżony przez rosyjskie służby bezpieczeństwa o przygotowywanie ataku terrorystycznego, aresztowany i – w sfingowanym procesie – skazany na 20 lat syberyjskiego łagru. Sencow poprzez swoją bezkompromisową postawę jednoznacznie wskazuje, gdzie jest dobro, a gdzie zło i daje świadectwo, że za prawdę i za dobro warto płacić najwyższą cenę. Reżyser stał się symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych na całym świecie. W kampanię na rzecz jego zwolnienia zaangażowali się m.in. Agnieszka Holland, Ken Loach, Pedro Almodóvar, Wim Wenders, a także Lech Wałęsa.

W trakcie Solidarity of Arts 2019 poznaliśmy bliżej twórczość Olega Sencowa, jak również jego dramatyczne losy – pokazaliśmy wstrząsający dokument pt. „Proces. Federacja Rosyjska kontra Oleg Sencow”. Do Gdańska przyjechali: siostra reżysera – Natalia Kapłan i jego wieloletni obrońca – Dimitrij Dinza oraz członkowie Europejskiej i Polskiej Akademii Filmowej walczący o to, aby samotna walka Olega Sencowa nie została zapomniana.

Co ciekawe, Dimitrij Dinza był także obrońcą członkiń zespołu Pussy Riot, po jego akcji artystycznej w soborze Chrystusa Zbawiciela, które również usłyszeliśmy podczas tegorocznego Solidarity Of Arts.

SYMBOLICZNY MEBEL

Motywem przewodnim całorocznego programu Europejskiego Centrum Solidarności – w roku 30 rocznicy obrad przy Okrągłym Stole, które przyniosły kompromis, dzięki któremu nie doszło w Polsce do rozlewu krwi – był stół. Współczesna instalacja okrągłego stołu stanęła w czerwcu przed ECS, na placu przy fontannach, zachęcając do spotkania i do rozmowy. Wykorzystaliśmy nasz stół także w trakcie Solidarity of Arts, dyskutując przy nim o zagrożeniach wolności i odważnym przeciwstawianiu się złu.

Stół połączył gości festiwalu z publicznością również w innym miejscu – w zaprzyjaźnionej z Europejskim Centrum Solidarności 100czni, wyjątkowej kulturalno-kulinarnej przestrzeni w Gdańsku. Tam, przy różnych stołach, ugotowaliśmy wspólnie obiad, rozmawiając przy tym – z artystami, aktywistami, społecznikami – o byciu sobą wobec wyzwań, jakie przed nami.

Magdalena Sroka, kuratorka Solidarity of Arts 2019

Basil Kerski, dyrektor ECS

[ENG]

SOFA 2019 | COURAGE
A celebration of art, people and ideas, the Solidarity of Arts Festival is an attempt to decipher
the contemporary world. The 11 th edition of SOFA, Gdańsk, has invited artists who are
motivated by courage—not only in their creative endeavours but mainly in how they denounce what is wrong and engage in an open dialogue on the world’s shortcomings: restrictions of human rights, populism, nationalism, violation of the rules of democracy or policy-makers’ passivity towards climate change.

This year’s SOFA has a symbolic hero: Oleg Sentsov, a Ukrainian film director, writer,
documentarian, Euromaidan participant, accused by Russia’s services of terrorism and
sentenced to 20 years in a Siberian labour camp. He has never pleaded guilty and, with his
uncompromising attitude, he clearly indicates what’s good and what’s evil and gives testimony that it is worth paying the highest price for truth and good. This year, Oleg Sentsov will join the winners of NEPTUNE, an award which the Mayor of Gdańsk presents to artists whose life and creative work reflect the values of freedom and solidarity / award ceremony: 23 Aug, after the debate, free admission

[UKR]

SOFA 2019 | ВІДВАГА

 

Фестиваль Solidarity of Arts (Солідарність Мистецтв) – це свято мистецтва, людей і ідеї
– воно є спробою трактування сучасного світу. На вже 11 едицію SOFA ми запросили до Гданська артистів, котрим дорогу освітлює відвага – не тільки в творчих пошуках, але передусім в незгоді зі злом і відкритому діалозі на тему недоліків світу: обмеження прав людини, популізму, націоналізму, порушення законів демократії чи бездіяльності
політиків у питанні кліматичних змін.

Героєм-символом цьогорічної SOFY є Олег Сенцов – український кінорежисер,
письменник, документаліст, учасник Євромайдану, звинувачений російськими
спецслужбами в тероризмі і приречений на 20-літнє заслання в сибірському ув’язненні.
Він ніколи не визнавав власної провини, а власною безкомпромісною позицією
однозначно окреслює, де є добро, а де зло і доводить, що за правду і добро варто
платити найвищу ціну. Олег Сенцов приєднається цього року до лауреатів премії
NEPTUN, яка присвоюється мером Гданська творцям, життя і творчість яких
відповідають цінностям волі і солідарності / присвоєння премії: 23.08, після дебати, вхід
вільний