MARZENIE O LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

termin | 27 sierpnia, piątek, 17.00
miejsce | ECS, ogród zimowy (parter)
wstęp | wolny

Wokół powieści „ŚNIEG” ORHANA PAMUKA
UCZESTNICY
Ewa Majewska / feministyczna filozofka, działaczka
Stanisław Obirek / teolog, historyk, antropolog kultury
Bartosz Szydłowski / reżyser teatralny, reżyser spektaklu „Śnieg”
moderacja / Olga Brzezińska, kulturoznawczyni, europeistka, menedżerka kultury

„Odkrył nowe symbole zderzenia i przenikania się kultur” – w uzasadnieniu werdyktu napisała Akademia Szwedzka, przyznając tureckiemu pisarzowi Orhanowi Pamukowi w 2006 roku Literacką Nagrodę Nobla.
W swojej ojczyźnie uznawany jest za komentatora społecznego, mimo że sam uważa się za twórcę fikcji literackiej, bez skłonności politycznych. Wciąż wracającym tematem jest wzajemna relacja kultur Wschodu i Zachodu. Jego twórczość przetłumaczono na ponad 40 języków.
„Śnieg” to powieść wydana w 2002 roku. Opisywana jest głównie jako opowieść o zderzeniu dwóch kultur: europejskiej i islamskiej. My chcemy poszerzyć interpretację „Śniegu” o współczesne nam związki tronu i ołtarza, rodzenie się i rozrastanie autorytaryzmów, a także upadek religii na rzecz instytucjonalnie zinstrumentalizowanego narzędzia inżynierii społecznej. Nie chcemy jednak pozostać w momencie diagnozy – interesuje nas znalezienie wyjścia z opresji, aby przyszłość dała nam szansę na lepsze jutro.

WINA I POJEDNANIE, ZBRODNIA BEZ KARY

ROZMOWA WOKÓŁ KSIĄŻKI „27 ŚMIERCI TOBY’EGO OBEDA”

termin | 28 sierpnia, sobota, 14.00
miejsce | ECS, ogród zimowy (parter)
wstęp | wolny

UCZESTNICZKI
Joanna Gierak-Onoszko / dziennikarka, reportażystka, pisarka i felietonistka, autorka książki
moderacja / Olga Brzezińska, kulturoznawczyni, europeistka, menedżerka kultury

„27 śmierci Toby’ego Obeda” to jeden z bardziej wstrząsających reportaży o maltretowaniu i wykorzystywaniu tysięcy ludzi.
Budując białą Kanadę, rdzennym mieszkańcom odebrano dziesiątki tysięcy dzieci, zamykając je w szkołach z internatem. Ci, którzy przeżyli ten edukacyjny model, mówią: jesteśmy ocaleńcami, przetrwaliśmy.
Książka zdobyła nagrodę Nike Czytelników (2020). Siła rażenia tej książki jest niewyobrażalna. Fakt, że tak wiele osób nie tylko ją czytało, ale uznało za najważniejszą książę roku, daje nadzieję na to, że jesteśmy gotowi do konfrontacji – ze zbrodniczą przeszłością, z kłamstwami państwa i Kościoła, że jesteśmy przygotowani na prawdę…
Jaki jest ciąg dalszy tej historii i czy przykład Kanady, która nieudolnie – ale jednak – próbuje budować pojednanie, daje nową nadzieję?

CZY MOŻE NAM BYĆ JESZCZE DOBRZE… RAZEM?

termin | 28 sierpnia, sobota, 16.00
miejsce | ECS, ogród zimowy (parter)
wstęp | wolny

UCZESTNICZKI
Sylwia Chutnik / kulturoznawczyni, pisarka, działaczka społeczna
Olga Kisseleva / artystka nurtu art and science, profesorka na Uniwersytecie Sorbony
Jana Szostak / polsko-białoruska aktywistka, artystka intermedialna
moderacja / Olga Brzezińska, kulturoznawczyni, europeistka, menedżerka kultury

RAZEM w Polsce, RAZEM w Europie. Czy te wspólnoty są jeszcze możliwe? Co musi się wydarzyć, aby linie podziałów biegnące w wielu obszarach naszego życia stały się mniej wyraziste. Żyjemy w wielokulturowym mieście, mieszkańcy Gdańska pochodzący ze wschodniej Europy połączyli także i nas, Polaków, bezpośrednio z losem Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jako mieszkańcy miasta wolności i solidarności oraz jako sąsiedzi nie możemy milczeć i być bierni. Nie chcemy być bierni.

ARTYŚCI. ANIMATORZY WOLNOŚCI

termin | 29 sierpnia, niedziela, 14.00
miejsce | ECS, ogród zimowy (parter)
wstęp | wolny

UCZESTNICY
Antoni Komasa-Łazarkiewicz / kompozytor i aktor
Tomek Lipiński / wokalista, gitarzysta, poeta
Maciej Nowak / animator kultury, krytyk teatralny i kulinarny
Jacek Poniedziałek / aktor i reżyser
moderacja / Magdalena Sroka, kuratorka festiwalu SOLIDARITY OF ARTS

O jakiej Polsce marzyliśmy kiedyś i jaka Polska dziś jest naszym ideałem? – o tym będziemy rozmawiać z artystami angażującymi się w życie publiczne, wyznającymi wartości podstawowe, broniącymi godności każdego człowieka. Inspirują, nazywają rzeczy po imieniu, a jednocześnie nieraz narażają siebie. Dlaczego artysta staje się aktywistą? Dlaczego zabiera głos? Czy ktoś go w ogóle słyszy?
Depresja klimatyczna, autorytaryzm, poczucie osobistego i ekonomicznego zagrożenia. Czy nie lepiej rzucić to wszystko? Jak przestać wątpić i zacząć coś robić…