SOLIDARITY OF ARTS – PRZYSZŁOŚĆ
Święto sztuki, ludzi i idei – jest próbą odczytania współczesnego świata z perspektywy sztuki. Projekt, choć w głównej mierze muzyczny, łączy różne gatunki sztuki i spotyka artystów z całego świata zaangażowanych na rzecz obrony uniwersalnych wartości. Od czterechlat Solidarity of Arts zwraca uwagę na te idee, które w danym roku jawią się jako szczególnie ważne.

ORGANIZATORZY


PATRONATY MEDIALNE