Miejsce o wyjątkowym walorze historycznym. Sala początkowo pełniła funkcję magazynu torped i montowni uzbrojenia okrętów wojennych Prus i III Rzeszy. Od 1962 roku służyła jako miejsce szkoleń pracowników, również z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd nazwa Sala BHP.
W sierpniu 1980 roku – podczas wielkiego protestu, który rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej, po czym rozlał się po całym kraju – Sala BHP stała się miejscem obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS). To tutaj 31 sierpnia 1980 roku Lech Wałęsa i wicepremier PRL Mieczysław Jagielski podpisali najważniejsze z porozumień – Porozumienie Gdańskie, na mocy którego m.in. powstał 10-milionowy ruch społeczny NSZZ „Solidarność”.
W Sali BHP 14 sierpniu, w dniu rocznicy rozpoczęcia strajku, odbędzie się koncert SOFA PROLOG.
www.salabhp.pl