Program muzyczny festiwalu to bardzo misterna kompozycja. Artyści i performerzy różnych
generacji reprezentujący różne gatunki muzyki spotykają się w stoczni, aby dać świadectwo
sztuce, opowiedzieć się po stronie wartości i wyrazić swoje emocje, które poruszą
słuchaczy.

Solidarity of Arts zaprosiło w tym roku takich artystów, którzy rozumieją i praktykują odwagę
– będąc aktywistami przeciwstawiającymi się niesprawiedliwościom tego świata, broniąc w
swojej twórczości humanistycznych wartości lub też poszukując odważnych,
eksperymentalnych wręcz środków artystycznego wyrazu.

Muzyka zabrzmi podczas festiwalu na 3 scenach: w B90, 100-CZNI i Europejskim Centrum
Solidarności.