SOLIDARITY OF ARTS 2019 / ODWAGA

Festiwal Solidarity of Arts – święto sztuki, ludzi i idei – jest próbą odczytania współczesnego świata z perspektywy sztuki. Projekt – choć w głównej mierze muzyczny – łączy różne gatunki sztuki i spotyka artystów z całego świata zaangażowanych na rzecz obrony uniwersalnych wartości. Od trzech lat Solidarity of Arts zwraca uwagę na te pojęcia, które w danym roku jawią się jako szczególnie ważne.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest odwaga. Odwaga rozumiana jako aktywna postawa na rzecz wartości, w które wierzymy, wartości podstawowych, niezbywalnych, tych które opisaliśmy w powszechnej deklaracji praw człowieka, w karcie praw podstawowych i tych, do których odnosi się konstytucja RP.

Zaproszeni do współtworzenia programu festiwalu artyści są odważni. Ich odwaga przejawia się nie tylko w ich indywidualnych poszukiwaniach formalnych w sztuce, ale przede wszystkim w jawnym zaangażowaniu w opisywanie, komentowanie i – w końcu – w zmienianie świata, w którym prawa człowieka łamane są zbyt często i w którym brakuje nam odwagi, aby się temu przeciwstawić. Niezgoda, gniew ludzi sztuki, gniew artystów wyraża się w ich postawie i w ich odważnej twórczości. W poszukiwaniu prawdy i w jej obronie.